The Board and the Managers

Agnieszka
Władzińska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Piotr
Władziński

Prokurent Samoistny
Dyrektor Infrastruktury
Krystian Władziński

Krystian
Władziński

Prokurent Samoistny
Dyrektor Systemów Sektora Publicznego
Katarzyna Frala

Katarzyna
Frala

Z-ca Dyrektora Naczelnego

Wioletta
Stańczak

Dyrektor Finansowy
Danuta Stańczak

Danuta
Stańczuk

Dyrektor Systemów Sektora Rolniczego