Zespół

Kamil
Królikowski

KIEROWNIK PROJEKTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
+ 48 691 767 683
+48 89 521 72 68

Moja praca polega na sprawnej realizacji projektów dla sektora administracji samorządowej dotyczących dostaw sprzętu, usług szkoleniowych i wdrożeniowych, oprogramowania standardowego,
oprogramowania dziedzinowego oraz eUsług.
Koordynuję realizację dużych projektów samorządowych dotyczących zarówno kilku jak
i kilkuset samorządów na terenie całej Polski.

Bogusław Krukowski

Bogusław
Krukowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Dbam o utrzymanie kontaktów z klientami sektora administracji samorządowej na obszarze południowo-wschodniej Polski. Prowadzę nadzór nad realizacją projektów eAdministracji samorządowej oraz doradztwem w zakresie świadczonych usług.

Zbyszek
Powroźnik

GŁÓWNY ARCHITEKT ZETO SOFTWARE
+48 609 510 259
+48 89 521 72 29

Zajmuję się projektowaniem i planowaniem implementacji systemów IT. Odpowiadam za architekturę aplikacji oraz wybór rozwiązań oferujących najwyższej jakości komponenty do wytwarzanych produktów. Kreuję wizję architektury najważniejszych systemów implementowanych w ZETO SOFTWARE.

Elżbieta Pażych

Elżbieta
Parzych

Zastępca Kierownika Działu, Analityk Specjalista

Odpowiada za utrzymanie systemów dla branży rolniczej. Dba o poprawne przetwarzanie i wykonywanie zestawień i raportów wynikowych. Nadzoruje prace związane z wyborem danych pod kątem różnorodnych analiz skierowanych do specjalistów z branży rolniczej. Jest głównym analitykiem systemu OBORA.

Katarzyna Czaplicka

Kierownik Działu Software & Solutions

Odpowiadam za dostarczanie i rozwój produktów dedykowanych dla klientów sektora administracji samorządowej. Wraz z całym zespołem pracujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w kierunku dostarczenia produktów usług najbardziej przyjaznych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Natalia Zbieć

Kierownik Działu Customer Service
+48 665 602 688
+48 89 521 72 08

Dbam o utrzymanie produktów dedykowanych dla klientów sektora administracji samorządowej. Nasz zespół realizuje konsultacje techniczne i merytoryczne, obsługuje zgłoszenia i dostarcza aktualizacje systemów dla administracji.