Zespół

Anna
Wieczorek

KIEROWNIK DZIAŁU SIA
+48 661 551 313
+48 89 521 72 54

Zajmuję się realizacją projektów dla sektora administracji rządowej oraz biznesu. Wraz z zespołem realizujemy projekty dotyczące utrzymania jak i rozwoju systemów naszych Klientów. Budujemy wielowarstwowe aplikacje oparte o różne technologie.

Katarzyna
Czaplicka

KIEROWNIK DZIAŁU SI
+48 609 689 940
+48 89 521 72 00

Kieruję zespołem realizującym projekty dla sektora rolnictwa i obszarów wiejskich. Dbam o najwyższą jakość dostarczanych produktów w zakresie dostaw oprogramowania oraz utrzymania wdrożonych rozwiązań informatycznych. Wraz z zespołem pracujemy w technologiach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Piotr Tyc

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA SYSTEMÓW DLA ADMINISTRACJI, Z-CA DYREKTORA SYSTEMÓW SEKTORA PUBLICZNEGO
+48 724 666 682
+48 89 521 72 08

Dbam o utrzymanie produktów dedykowanych dla klientów sektora administracji samorządowej. Nasz zespół realizuje konsultacje techniczne i merytoryczne, obsługuje zgłoszenia i dostarcza aktualizacje systemów dla administracji.

Marcin
Michalak

KIEROWNIK DZIAŁU ROZWOJU SYSTEMÓW DLA ADMINISTRACJI
+48 724 666 690
+48 89 521 72 09

Odpowiadam za dostarczanie i rozwój produktów dedykowanych dla klientów sektora administracji samorządowej. Wraz z całym zespołem wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie w celu dostarczenia produktów i usług najbardziej przyjaznych mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Marcin Smoliński

Marcin
Smoliński

KIEROWNIK PROJEKTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
+ 48 691 767 683
+48 89 521 72 68

Moja praca polega na sprawnej realizacji projektów dla sektora administracji samorządowej dotyczących dostaw sprzętu, usług szkoleniowych i wdrożeniowych, oprogramowania standardowego,
oprogramowania dziedzinowego oraz eUsług.
Koordynuję realizację dużych projektów samorządowych dotyczących zarówno kilku jak
i kilkuset samorządów na terenie całej Polski.

Danuta Stańczak

Danuta
Stańczuk

KIEROWNIK DZIAŁU SYSTEMÓW DLA ROLNICTWA
+48 724 666 675
+48 89 521 72 23

Odpowiadam za utrzymanie, przetwarzanie i dostawę systemów dla branży rolniczej. Razem z zespołem dbamy o poprawne przetwarzanie systemów analizy danych rolniczych, dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne skierowane do specjalistów z tej branży oparte na technologiach webowych i mobilnych.

Zbyszek Powroźnik

GŁÓWNY ARCHITEKT ZETO SOFTWARE
+48 609 510 259
+48 89 521 72 29

Zajmuję się projektowaniem i planowaniem implementacji systemów IT. Odpowiadam za architekturę aplikacji oraz wybór rozwiązań oferujących najwyższej jakości komponenty do wytwarzanych produktów. Kreuję wizję architektury najważniejszych systemów implementowanych w ZETO SOFTWARE.

Robert Machyński

Robert
Machyński

KIEROWNIK DATACENTER
+48 609 689 943
+48 89 521 72 31

Wraz z zespołem odpowiadamy za utrzymanie
i poprawną pracę infrastruktury IT w organizacji. Nieustanie dbamy aby nasi  klienci i pracownicy mogli nieprzerwanie korzystać z dostępu do serwerów i usług.

Bartłomiej Zimny

KIEROWNIK DZIAŁU eUSŁUG
+48 665 660 187
+48 89 521 72 20

Odpowiadam za dostarczanie, rozwój i utrzymanie produktów dla klientów sektora administracji samorządowej oraz usług dedykowanych mieszkańcom gmin i powiatów. Wraz z całym zespołem pracujemy nad dostarczaniem produktów i usług elektronicznych przyjaznych mieszkańcom i przedsiębiorcom.