Zespół

Rafał
Tyszka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Odpowiadam za pozyskanie nowych projektów w sektorze administracji samorządowej na terenie całej Polski. Dbam o utrzymanie kontaktów z kluczowymi klientami oraz grupami klientów, które w większym gronie prowadzą inicjatywy wdrożenia systemów eUsług dla mieszkańców.

Bogusław Krukowski

Bogusław
Krukowski

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Dbam o utrzymanie kontaktów z klientami sektora administracji samorządowej na obszarze południowo-wschodniej Polski. Prowadzę nadzór nad realizacją projektów eAdministracji samorządowej oraz doradztwem w zakresie świadczonych usług.

Bartłomiej
Zimny

KIEROWNIK DZIAŁU eUSŁUG
+48 665 660 187
+48 89 521 72 20

Odpowiadam za dostarczanie, rozwój i utrzymanie produktów dla klientów sektora administracji samorządowej oraz usług dedykowanych mieszkańcom gmin i powiatów. Wraz z całym zespołem pracujemy nad dostarczaniem produktów i usług elektronicznych przyjaznych mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Piotr Tyc

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
+48 724 666 682
+48 89 521 72 08

Dbam o utrzymanie produktów dedykowanych dla klientów sektora administracji samorządowej. Nasz zespół realizuje konsultacje techniczne i merytoryczne, obsługuje zgłoszenia i dostarcza aktualizacje systemów dla administracji.

Kamil
Królikowski

KIEROWNIK PROJEKTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
+ 48 691 767 683
+48 89 521 72 68

Moja praca polega na sprawnej realizacji projektów dla sektora administracji samorządowej dotyczących dostaw sprzętu, usług szkoleniowych i wdrożeniowych, oprogramowania standardowego,
oprogramowania dziedzinowego oraz eUsług.
Koordynuję realizację dużych projektów samorządowych dotyczących zarówno kilku jak
i kilkuset samorządów na terenie całej Polski.

Zbyszek
Powroźnik

GŁÓWNY ARCHITEKT ZETO SOFTWARE
+48 609 510 259
+48 89 521 72 29

Zajmuję się projektowaniem i planowaniem implementacji systemów IT. Odpowiadam za architekturę aplikacji oraz wybór rozwiązań oferujących najwyższej jakości komponenty do wytwarzanych produktów. Kreuję wizję architektury najważniejszych systemów implementowanych w ZETO SOFTWARE.

Magda Kiejno

Magdalena
Kiejno

KIEROWNIK PROJEKTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Realizuję projekty z zakresu wdrożeń oprogramowania systemów dziedzinowych oraz eUsług dla sektora administracji samorządowej.
Koordynuję prace zespołów biorących udział w cyklu projektowym i synchronizuję zadania zgodnie z założeniami i procedurami projektowymi oraz indywidualnymi potrzebami danego Klienta.

Elżbieta Pażych

Elżbieta
Parzych

Zastępca Kierownika Działu, Analityk Specjalista

Odpowiada za utrzymanie systemów dla branży rolniczej. Dba o poprawne przetwarzanie i wykonywanie zestawień i raportów wynikowych. Nadzoruje prace związane z wyborem danych pod kątem różnorodnych analiz skierowanych do specjalistów z branży rolniczej. Jest głównym analitykiem systemu OBORA.

Anna Wieczorek

Anna
Wieczorek

Zastępca Kierownika Działu, Analityk Specjalista

Jest głównym analitykiem systemu MACH. Odpowiada za jego rozwój i utrzymanie. Bierze udział w pracach analitycznych przy realizacji projektów dla PFHBiPM. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wielu projektów w różnych sektorach gospodarki.