Kariera

O nas

Jesteśmy jedną z największych firm informatycznych w Polsce północno-wschodniej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów IT dla rolnictwa, administracji oraz biznesu na terenie całego kraju. Od 50 lat dbamy o jakość naszych usług i zadowolenie klientów

Zajmujemy się głównie projektowaniem, tworzeniem i integracją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, a także przetwarzaniem danych oraz doradztwem w zakresie IT i szkoleniami. Aktualnie zatrudniamy ponad 200 specjalistów z branży informatycznej.

Chętnie współpracujemy z osobami kreatywnymi i ambitnymi, które chcą się rozwijać i podejmują nowe wyzwania.

W związku z decyzjami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczycącymi pandemii koronawirusa, a także działaniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego nasz proces rekrutacji odbywa się wyłącznie online. Wszelkie rozmowy rekrutacyjne prowadzone są za pomocą telekonferencji.

Złóż aplikację na interesujące Cię stanowisko lub prześlij nam swoją propozycję kontaktując się z naszym Działem HR pod adresem:


Monika Treszczyńska
+48 885 562 319
rekrutacja@zetosoftware.pl

Prosimy kandydatkę/kandydata do pracy o wybranie jednej z poniższych opcji zgody na przetwarzanie danych osobowych i załączenie jej do przekazywanego CV:

1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO.”

lub

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO.”

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, kapitał zakładowy: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.pl, rodo@zetosoftware.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ZETO SOFTWARE będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe dla celów przyszłych procesów rekrutacji, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w Pani/Pana dokumentach są zawarte dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to konieczna jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Przepisy prawa pracy, do których odnosi się klauzula informacyjna, to art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.).

3. Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli natomiast zostanie przez Panią/Pana wyrażona zgoda na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty złożenia aplikacji, o ile przed upływem tego okresu zgoda nie zostanie wycofana.

5. Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: a/ dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b/ sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, c/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d/ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
e/ usunięcia danych osobowych,
f/ zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Informacja o wymogu podania danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.) może być podstawą do nieuwzględnienia aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie kodeksu pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Poza stabilną i ciekawą pracą oferujemy:

  • współpracę z młodym dynamicznym zespołem,
  • dobrą atmosferę,
  • aktywność w ramach programów sportowych,
  • integrację i „grywalizację” sportową – gramy w siatkówkę, piłkę nożną, biegamy, ćwiczymy i rywalizujemy w spalaniu kalorii,
  • integrację kulturalną,
  • imprezy i spotkania integracyjne,
  • spotkania świąteczne oraz niespodzianki dla dzieci,
  • bony świąteczne i okolicznościowe,
  • dopłaty do wypoczynku letniego.
  • prywatną opiekę medyczną