Kariera

O nas

Jesteśmy jedną z największych firm informatycznych w Polsce północno-wschodniej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów IT dla rolnictwa, administracji oraz biznesu na terenie całego kraju. Od 50 lat dbamy o jakość naszych usług i zadowolenie klientów

Zajmujemy się głównie projektowaniem, tworzeniem i integracją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, a także przetwarzaniem danych oraz doradztwem w zakresie IT i szkoleniami. Aktualnie zatrudniamy ponad 200 specjalistów z branży informatycznej.

Chętnie współpracujemy z osobami kreatywnymi i ambitnymi, które chcą się rozwijać i podejmują nowe wyzwania.

Złóż aplikację na interesujące Cię stanowisko lub prześlij nam swoją propozycję kontaktując się z naszym Działem HR pod adresem:


Monika Treszczyńska
+48 885 562 319
rekrutacja@zetosoftware.pl

Prosimy kandydatkę/kandydata do pracy o wybranie jednej z poniższych opcji zgody na przetwarzanie danych osobowych i załączenie jej do przekazywanego CV:

1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO.”

lub

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO.”

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, kapitał zakładowy: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.pl, rodo@zetosoftware.pl

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ZETO SOFTWARE będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe dla celów przyszłych procesów rekrutacji, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w Pani/Pana dokumentach są zawarte dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to konieczna jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Przepisy prawa pracy, do których odnosi się klauzula informacyjna, to art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.).

3. Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli natomiast zostanie przez Panią/Pana wyrażona zgoda na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty złożenia aplikacji, o ile przed upływem tego okresu zgoda nie zostanie wycofana.

5. Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: a/ dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b/ sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, c/ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d/ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
e/ usunięcia danych osobowych,
f/ zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Informacja o wymogu podania danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.) może być podstawą do nieuwzględnienia aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie kodeksu pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Poza stabilną i ciekawą pracą oferujemy:

  • współpracę z młodym dynamicznym zespołem,
  • dobrą atmosferę,
  • aktywność w ramach programów sportowych,
  • integrację i „grywalizację” sportową – gramy w siatkówkę, piłkę nożną, biegamy, ćwiczymy i rywalizujemy w spalaniu kalorii,
  • integrację kulturalną,
  • imprezy i spotkania integracyjne,
  • spotkania świąteczne oraz niespodzianki dla dzieci,
  • bony świąteczne i okolicznościowe,
  • dopłaty do wypoczynku letniego.
  • prywatną opiekę medyczną