Kariera

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów IT dla rolnictwa, administracji oraz biznesu na terenie całego kraju. jesteśmy na rynku już ponad 45 lat .

Zajmujemy się głównie projektowaniem, tworzeniem i integracją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, a także przetwarzaniem danych oraz doradztwem w zakresie IT i szkoleniami. Aktualnie zatrudniamy ponad 200 specjalistów z branży informatycznej.

Chętnie współpracujemy z osobami kreatywnymi i ambitnymi, które chcą się rozwijać i podejmują nowe wyzwania.

W związku z decyzjami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczycącymi pandemii koronawirusa, a także działaniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego nasz proces rekrutacji odbywa się wyłącznie online. Wszelkie rozmowy rekrutacyjne prowadzone są za pomocą telekonferencji.

Złóż aplikację na interesujące Cię stanowisko lub prześlij nam swoją propozycję kontaktując się z naszym Działem HR pod adresem:


Monika Treszczyńska
+48 885 562 319
rekrutacja@zetosoftware.pl

Tylko dokumenty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych będą rozpatrywane, dlatego dołącz proszę poniższą formułę:

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Prosimy kandydatkę/kandydata do pracy o wybranie jednej z poniższych opcji zgody na przetwarzanie danych osobowych i załączenie jej do przekazywanego CV:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO (Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)”

lub

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z RODO (Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)”

Tylko dokumenty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych będą rozpatrywane.

Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji określa art. 22 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. (RODO) opublikowana w DzU pod poz. 730: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że:

a) administratorem danych jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., 10-005 OLSZTYN, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000059536, NIP 739-040-09-39, Kapitał zakładowy: 579.500 PLN, http://www.zetosoftware.pl, info@zetosoftware.pl

b) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Kodeksem pracy (ustawa z 26.06.1974 r.),

c) dane będą udostępnione pracownikom ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. biorącym udział w procesie rekrutacji,

d) dane będą przechowywane przez okres rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące od daty przesłania CV do ZETO SOFTWARE); Jeżeli zostanie przez Panią/Pana wyrażona zgoda na wykorzystywanie danych osobowych przy kolejnych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez dodatkowy okres czasu nie dłużej niż 2 lata,

e) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji (aktualizacji), ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

f) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody (będzie to skutkowało wykreśleniem z procesu rekrutacji), do przeniesienia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych),

g) przekazanie wcześniej określonego zakresu danych jest obowiązkiem ustawowym; Podanie niepełnego zakresu może być podstawą do nieuwzględnienia Pani/Pana zgłoszenia w procesie rekrutacji.

 

Poza stabilną i ciekawą pracą oferujemy:

 • współpracę z młodym dynamicznym zespołem,
 • dobrą atmosferę,
 • aktywność w ramach programów sportowych,
 • integrację i „grywalizację” sportową – gramy w siatkówkę, piłkę nożną, biegamy, ćwiczymy i rywalizujemy w spalaniu kalorii,
 • integrację kulturalną,
 • imprezy i spotkania integracyjne,
 • spotkania świąteczne oraz niespodzianki dla dzieci,
 • bony świąteczne i okolicznościowe,
 • dopłaty do wypoczynku letniego.
 • prywatną opiekę medyczną