Kontakt

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr 0000059536
REGON: 510516660
NIP: 739-040-09-39
BDO: 000366054

Kapitał zakładowy: 579.500,00 zł.

SEKRETARIAT:
sekretariat@zetosoftware.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
sprzedaz@zetosoftware.pl

HELPDESK

kontakt
+48 89 521 73 00
w godzinach 8:00-16:00 (dni robocze)

Olsztyn

Siedziba firmy

ul. Pieniężnego 6/7
10-005 Olsztyn

tel.: +48 89 521 72 00

Kielce

Bogusław Krukowski: + 48 724 666 671