Kontakt

W związku z decyzjami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczycącymi pandemii koronawirusa, a także działaniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego jesteśmy zmuszeni do postępowania w sposób właściwy i odpowiedzialny. Zarząd ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. podjął decyzję o świadczeniu usług korzystając z pracy zdalnej ale wszystkie dotychczas świadczone usługi będą realizowane jak do tej pory.

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr 0000059536
REGON: 510516660
NIP: 739-040-09-39
BDO: 000366054

Kapitał zakładowy: 579.500,00 zł.

SEKRETARIAT:
sekretariat@zetosoftware.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
sprzedaz@zetosoftware.pl

HELPDESK

kontakt
+48 89 521 73 00
w godzinach 8:00-16:00 (dni robocze)

Olsztyn

Siedziba firmy

ul. Pieniężnego 6/7
10-005 Olsztyn

tel.: +48 89 521 72 00
fax: +48 89 527 94 65

Kielce

Biuro Regionalne

ul. Warszawska 21/27
25-512 Kielce

tel.: +48 41 302 90 13

Pełnomocnik Zarządu
Bogusław Krukowski: + 48 724 666 671

Zielona Góra

Biuro Regionalne

ul. Dąbrowskiego 41B,
lokal nr 208
65-021 Zielona Góra.

Koordynator Regionalny
Marcin Jans: + 48 724 666 678