Zarząd i kierownictwo ZETO Software Sp. z o.o.

Agnieszka
Władzińska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Piotr
Władziński

Prokurent Samoistny
Dyrektor Infrastruktury
Krystian Władziński

Krystian
Władziński

Prokurent Samoistny
Dyrektor Systemów Sektora Publicznego
Katarzyna Frala

Katarzyna
Frala

Z-ca Dyrektora Naczelnego

Wioletta
Stańczak

Dyrektor Finansowy

Rafał
Tyszka

Dyrektor Pionu Usług