Zarząd i kierownictwo ZETO Software Sp. z o.o.

Agnieszka
Władzińska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Piotr
Władziński

Prokurent Samoistny, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Sektora Rolniczego
Krystian Władziński

Krystian
Władziński

Prokurent Samoistny, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Sektora Publicznego
Katarzyna Frala

Katarzyna
Frala

Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Organizacji i Kontrolingu

Wioletta
Stańczak

Dyrektor Finansowy
Danuta Stańczak

Danuta
Stańczuk

Dyrektor Systemów Sektora Rolniczego
Marcin Michalak

Marcin Michalak

Dyrektor Systemów Sektora Publicznego
Robert Machyński

Robert Machyński

Dyrektor Infrastruktury i Administracji
Paweł Sadowski

Paweł Sadowski

Dyrektor Pionu Outsourcingu i usług IT.