Aktualności


Rok 2022 dla ZETO Software jest rokiem zmian, zmian na lepsze. Rozpoczęliśmy od zmiany nazwy systemu dziedzinowego PUMA na Respons, następnie Platforma eUsług dla Mieszkańca otrzymała nazwę Publico. Całe środowisko tworzonych i dostarczanych usług dla sektora publicznego zostało mianowane na Zeto GOV

I to nie koniec zmian! Katalog produktów Zeto GOV został powiększony o system elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA, będący do tej pory własnością Asseco Data Systems a do rodziny ZETO dołączyła nowa spółka o nazwie ZETO Solutions, która
nabyła autorskie i majątkowe prawa do systemu EDICTA, przejmując jednocześnie zespół specjalistów oraz wszystkich dotychczasowych Klientów.

Wszystkie podejmowane działania i wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie jakości dostarczanych Państwu rozwiązań informatycznych. Niezmienne jednak pozostaną standardy oferowanych usług dla naszych klientów i partnerów.