OFERTA

Poznaj nasze realizacje i autorskie rozwiązania
więcej

O NAS

Dowiedz się kim jesteśmy i jak pracujemy
więcej
Kierownik:

Danuta Stańczuk

+48 724 666 675 danuta.stanczuk@zetosoftware.pl

OBORA: TO KOMPLEKSOWY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA STADEM BYDŁA MLECZNEGO I MIĘSNEGO

 • Pozwala racjonalnie gospodarować kosztami związanymi z funkcjonowaniem stada.
 • Generuje kompletne formularze do ARiMR.
 • Umożliwia wysyłanie pokryć inseminacyjnych do systemu Fed-info.
 • Prognozuje zdarzenia – przypomina o konieczności realizacji zaplanowanych prac.
 • Ułatwia efektywne prowadzenie stada.

Funkcjonalności

Bank nasienia

umożliwia rejestrację i obrót ilościowo - wartościowy nasieniem buhajów
 • Rejestracja dostawców,
 • Wprowadzanie nasienia (przychodów) do Banku Nasienia.
 • Rozchód nasienia (pokrycia, zniszczenia, zwroty, inne).
 • Tworzenie zestawień w dowolnym uporządko waniu i zakresie, z możliwością zapamiętania schematów przez każdego użytkownika.
 • Automatyczna aktualizacja i kontrola stanu nasienia w Banku przy wprowadzaniu pokryć.
 • Wydruk Zaświadczenie unasieniania krowy/jałówki.

Księga rejestracji bydła

pozwala na prowadzenie dokumentów
wymaganych przez ARiMR
 • Księga rejestracji bydła wypełniana automa tycznie na podstawie danych zarejestrowa nych w systemie.
 • Tworzenie wypełnionych automatycznie dokumentów do ARiMR .
 • Zgłoszenie bydła do rejestru.
 • Zgłoszenie przemieszczenia.
 • Zgłoszenie padnięcia bydła.
 • Przemieszczenie bydła na targ.
 • Spis stanu bydła.

Graficzna Ocena
Parametrów Rozrodu

Analiza parametrów rozrodu obejmuje wyliczenie parametrów:
 • Wskaźnik cielności- PR (Pregnancy Rate) – najbardziej syntetyczny indeks charakteryzujący stan rozrodu w stadzie. PR łączy w sobie informacje zużycia nasienia i czas, w którym zostało zużyte. Np. PR = 25% wskazuje, że w każdym 21 dniowym okienku w ciążę zachodzi 25% krów z tych, które były do dyspozycji. To bardzo dobry wynik.
 • wskaźnik CR – (Conception Rate) – procentowy indeks wskazujący na skuteczność krycia w stadzie. Np. wartość 37% oznacza, że na 100 kryć skutecznych jest 37.
 • wskaźnik HDR 1 (Heat Detection Rate 1) – intensywność wykorzystania pierwszych rui. Np. wartość 70% oznacza, że na 100 pierw szych rui, które powinny pojawić się po NPP ( najkrótszy przestój poporodowy ) wykorzystanych do krycia jest 70.
 • Wyliczenie wskaźników można wykonać dla wszystkich wycieleń w stadzie lub dla wyselekcjonowanej grupy krów.

Napisz do nas