Szkolenia online / webinaria

Informacje o szkoleniu

Data:
Miejsce:
Szkolenie / webinar online
Opis:

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń online.
Aby otworzyć pełną listę szkoleń kliknij poniższy obrazek lub LINK.
Możesz wybrać interesujący Cię temat z listy zamieszczonej poniżej. 

Lista dostępnych szkoleń:

BUDŻET

Omówienie przebudowanych funkcjonalności.
Projekt budżetu.
Raporty.
Zmiany do budżetu.

DECYZJE

Omówienie nowego sposobu generowania „decyzji o rozłożeniu na raty”.

eUsługi

Dyżury i spotkania.
Kategorie i podkategorie usług.
Logowanie i hasła.
Parametry konfiguracyjne. Biuro Obsługi Interesanta.
Powiadomienia i komunikaty.
Role i uprawnienia.
Struktura organizacyjna, komórki, stanowiska, pracownicy
Tworzenie karty usługi.
Tworzenie treści karty w MS Word.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Dane szczegółowe kartoteki w rejestrze mieszkańców.
Wydruki z poziomu ewidencji i rejestru mieszkańców.
Wyszukiwanie danych w ewidencji ludności oraz obsługa rej. aktualizacji.

FAKTURY

Otwarcie nowego roku.
Nowy plik JPK – wystawianie faktur z kodami GTU Prowadzący: Miłosz Sosiński.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Dekretowanie, omówienie funkcjonalności.
Dzienniki.
Mapowanie i tworzenie dekretów importowych – Budżet.
Nowe wydruki – Kartoteki.
Nowe wydruki- Dzienniki ( wersja poprawiona ).
Nowe wydruki- Salda.
Nowy rok przed zamknięciem starego.
Obsługa dzienników- 30.10.2020 r. Prowadzący: Radosław Pietrzak
Obsługa podstawowych ustawień modułu Finansowo-Księgowego w systemie PUMA
omówienie sekcji planu kont
Parametry księgowania sprawozdania RB27S w Organie-Prowadzący:Radosław Pietrzak
Parametry księgowania sprawozdania RB28S w Organie-Prowadzący:Radosław Pietrzak
Parametry systemowe.
Parametryzacja rodzajów dokumentów.
Parametryzacja sprawozdania RB28s
Parametryzacja sprawozdania RB50
Parametryzacja sprawozdania z dochodów RB27s
PLAN KONT – Klasyfikacja.
PLAN KONT – Syntetyka.
Plan kont. Część 1 – Obsługa kont analitycznych
PLAN KONT-Analityka
PLAN KONT-PARAMETRY-WYLICZANIE SALD Z KLASYFIKACJI.Prowadzący:RADOSŁAW PIETRZAK
Przegląd stanów kont.
Sprawozdania – Rb-50D.
Sprawozdania – Rb-50W.
Sprawozdania – Sprawozdanie RB34S.
Sprawozdania – Sprawozdanie RBN.
Sprawozdania- RB-27S- Organ, 15.10.2020r. Prowadzący: Radosław Pietrzak
Sprawozdania- Rb-27S.
Sprawozdania RB-28NWS- 30.10.2020 r. Prowadzący: Radosław Pietrzak
Sprawozdania- RB-50D- Organ, 15.10.2020r. Prowadzący: Radosław Pietrzak
Sprawozdania- RB-50W- Organ, 15.10.2020r. Prowadzący: Radosław Pietrzak
Sprawozdania- ustawienie parametrów FK.
Sprawozdania- Ustawienie parametrów sprawozdań
Sprawozdania- Ustawienie parametrów WIPO.
Sprawozdania- Wydruki i eksporty sprawozdań.
Sprawozdania-Rb-28S.
Sprawozdanie Rb34s
Sprawozdanie RbN
Szczegółowe omówienie funkcjonalności Nowych wydruków
Wprowadzenie do funkcjonalności Nowych wydruków wobec Starych Wydruków
Zamykanie oraz otwieranie roku
Zarządzanie uprawnieniami.

GRUNTY

Raport zestawienie przedmiotów
Rozszerzenie i modyfikacje wprowadzone w wersji 04-182.-30.12.2020 r. Prowadzący: Marcin Jans
Sposób wystawiania decyzji za lata ubiegłe
Zmiany dotyczące kartoteki

KADRY I PŁACE

Automatyczne uzupełnianie podstawowych danych nowej umowy przy zaznaczeniu kontynuacji
Dodawanie aneksów oraz kontynuacja umowy
Dodawanie nowego pracownika
Dodawanie osoby pełniącej funkcję publiczną (radny, sołtys)
Dodawanie umowy zlecenia/umowy o dzieło
Dostosowanie JDU do możliwości wyboru dowolnych okresów obowiązywania kwoty bazowej
Moduł Kadry i Płace – Możliwość naliczania wynagrodzenia z umowy cywilno prawnej na podstawie stawki
Moduł Płace – Możliwości i działania na listach płac
Moduł Płace – Możliwość uwzględnienia dowolnego składnika do naliczania nagrody jubileuszowej
Moduł Płace – Wyróżnianie składników na liście płac i jej podsumowaniu
MODUŁ PŁACE- Pracownicze Plany Kapitałowe- 27.11.2020 r. Prowadzący: Sławomir Dąbrowski
Możliwości kartoteki kadrowej (zakładka: historia)
Możliwości kartoteki kadrowej (zakładka: kalendarz pracownika)
Możliwości kartoteki kadrowej (zakładki: umowy, ZUS, NIP)
Możliwość dodawania, tworzenia nowych typów umów w słowniku umów
Możliwość ewidencji wyjść prywatnych i czasu pracy pracownika
Możliwość pomniejszania wyznaczonych składników wynagr. o godz min do odpracowania za wyj prywatne
Umożliwienie wydruku podstaw chorobowych, z wyszczególnieniem składników wchodzących do podstawy
Zamknięcie roku w module kadry

KASA

Otwarcie nowego roku

KONTRAHENT

Część 1 – Dodawanie i obsługa Kontrahentów
Część 2 – Dodawanie i obsługa grup kontrahenckich

NIERUCHOMOŚCI

Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 1
Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 2
Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 3

ODPADY

Nowa funkcjonalność tworzenia zawiadomień.

PODATKI

Moduły podatkowe – przegląd nowości i udogodnień w modułach Grunty, Pojazdy, Windykacja
Podatki od osób fizycznych – Nowości na wydrukach decyzji podatkowych: QR, saldo, znaczniki HTML

SYMULACJE

Moduł Symulacje – Sprawozdanie podatkowe SP1

ŚRODKI TRWAŁE

Otwarcie nowego roku
Cofanie ostatniej operacji przeprowadzonej w module Środki Trwałe.

WINDYKACJA

Cofnięcie rozliczenia dziennika, cofnięcie zamknięcia miesiąca
Grupowe przeksięgowanie kwot do wyjaśnienia.
Nowe funkcjonalności rejestru upomnień.
Wydruk zapytań o nadpłatę.
Obsługa znaków dla upomnień i wezwań do zapłaty
Wpływ przypisów oczekujących na wydruki obrotów

WYBORCY

Wystawianie zaświadczeń o prawie do głosowania poza obsługiwaną gminą na I i II turę