Szkolenia online / webinaria

Zapisz się na szkolenie uzupełniając
poniższy formularz:

Informacje o szkoleniu

Data:
Miejsce:
ZETO SOFTWARE
ul. Pieniężnego 6/7
10-005 Olsztyn
Opis:

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń online. Ich liczba stale rośnie, lista dostępnych szkoleń to między innymi:

Pełna lista wygodnej do przeglądana formie znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPMdaqO05gAgJKEswL2tZxPGop8g4Xxv

Moduł FK Wprowadzenie do funkcjonalności Nowych wydruków wobec Starych Wydruków

Moduł Finanse i księgowość  – Parametryzacja sprawozdania RB28s

Moduł Finanse i księgowość  – Parametryzacja sprawozdania z dochodów  RB27s

Moduł FK   Szczegółowe omówienie funkcjonalności Nowych wydruków

Moduł Budżet – omówienie przebudowanych funkcjonalności

Moduł Wyborcy – Wystawianie zaświadczeń o prawie do głosowania poza obsługiwaną gminą na I i II turę

Moduły podatkowe – przegląd nowości i udogodnień w modułach Grunty, Pojazdy, Windykacja

Moduł Finanse i księgowość – Parametryzacja sprawozdania RB50

Moduł Kadry – Dodawanie nowego pracownika

Moduł Ewidencja ludności – Wyszukiwanie danych w ewidencji ludności oraz obsługa rej. aktualizacji

Moduł Finanse i Księgowość – Dekretowanie, omówienie funkcjonalności

Moduł Ewidencja ludności – Wydruki z poziomu ewidencji i rejestru mieszkańców

Moduł Finanse i Księgowość – Sprawozdanie RbN

Moduł Finanse i księgowość – omówienie sekcji planu kont

Obsługa podstawowych ustawień modułu Finansowo-Księgowego w systemie PUMA

Moduł Decyzje – Omówienie nowego sposobu generowania „decyzji o rozłożeniu na raty”

Moduł Symulacje – Sprawozdanie podatkowe SP1

Moduł FK – Zamykanie oraz otwieranie roku

Moduł Płace – Wyróżnianie składników na liście płac i jej podsumowaniu

Moduł Kadry – Dodawanie osoby pełniącej funkcję publiczną (radny, sołtys)

Moduł Płace – Możliwość uwzględnienia dowolnego składnika do naliczania nagrody jubileuszowej

Moduł Finanse i Księgowość  – Sprawozdanie Rb34s

Nieruchomości – Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 1

Moduł Kadry – Dodawanie umowy zlecenia/umowy o dzieło

Moduł Grunty – Raport zestawienie przedmiotów

Moduł Grunty – Sposób wystawiania decyzji za lata ubiegłe

Moduł Grunty – Zmiany dotyczące kartoteki

Moduł Kadry – Możliwość ewidencji wyjść prywatnych i czasu pracy pracownika

Moduł Płace – Możliwości i działania na listach płac

Nieruchomości – Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 2

Moduł Kadry – Możliwość dodawania, tworzenia nowych typów umów w słowniku umów

Moduł Kadry i Płace – Możliwość naliczania wynagrodzenia z umowy cywilno prawnej na podstawie stawki

Umożliwienie wydruku podstaw chorobowych, z wyszczególnieniem składników wchodzących do podstawy

Możliwość pomniejszania wyznaczonych składników wynagr. o godz min do odpracowania za wyj prywatne

Moduł Kadry – Zamknięcie roku w module kadry

Nieruchomości – Obsługa transakcji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów – Część 3

Moduł Kadry – Automatyczne uzupełnianie podstawowych danych nowej umowy przy zaznaczeniu kontynuacji

Moduł Ewidencja ludności – Dane szczegółowe kartoteki w rejestrze mieszkańców

Moduł Finanse i Księgowość – Plan kont. Część 1 – Obsługa kont analitycznych

Moduł Kontrahenci – Część 1 – Dodawanie i obsługa Kontrahentów

Moduł Kasa – Otwarcie nowego roku

Moduł Środki Trwałe – Otwarcie nowego roku

Moduł Faktury – Otwarcie nowego roku

Kadry i Płace   Dostosowanie JDU do możliwości wyboru dowolnych okresów obowiązywania kwoty bazowej

Moduł Kontrahenci – Część 2 – Dodawanie i obsługa grup kontrahenckich

Windykacja podatkowa – Wpływ przypisów oczekujących na wydruki obrotów

Windykacja podatkowa – Obsługa znaków dla upomnień i wezwań do zapłaty

Podatki od osób fizycznych – Nowości na wydrukach decyzji podatkowych: QR, saldo, znaczniki HTML

MODUŁ BUDŻET- Projekt budżetu

MODUŁ BUDŻET-Zmiany do budżetu.

MODUŁ BUDŻET- Raporty.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Nowy rok przed zamknięciem starego.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- PLAN KONT-Analityka.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- PLAN KONT- Klasyfikacja.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Mapowanie i tworzenie dekretów importowych- Budżet.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Parametryzacja rodzajów dokumentów..

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Zarządzanie uprawnieniami.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Parametry systemowe.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Przegląd stanów kont.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Nowe wydruki- Salda.

FK Nowe wydruki Dzienniki.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania- Rb-27S.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania- Wydruki i eksporty sprawozdań.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania- ustawienie parametrów FK.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania- Ustawienie parametrów WIPO.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania- Ustawienie parametrów sprawozdań

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania-Rb-28S.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania – Rb-50W.

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ- Sprawozdania – Rb-50D.