Kadry Płace szkolenie on-line 16.04.2024 r.

Zapisz się na szkolenie uzupełniając
poniższy formularz:

Informacje o szkoleniu

Data:
16/04/2024
Miejsce:
Teams
Opis:

Kadry Płace Szkolenie on-line 16.04.2024 r.

Koszt szkolenia on-line 280,00 zł netto.

Czas trwania od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Liczba uczestników szkolenia 20 osób.

Osoba prowadząca: Sławomir Dąbrowski

Kontakt: 724 666 662

ZAKRES SZKOLENIA:

KADRY

 1. Konfiguracja danych pracodawcy oraz pieczątki nagłówkowej
 2. Konfiguracja podstaw prawnych dla umów o pracę oraz aneksów
 3. Wprowadzenie nowego pracownika na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz funkcji publicznych z uwzględnieniem
  • dodawania nowych typów umów
 • uzupełnienia zakładki ZUS
 • wyboru kalendarza i jego uzupełnienia
 • uzupełniania historii zatrudnienia/wykształcenia
 • nieobecności
 • badań/szkoleń
 • limitu samochodowego
 • eksport dokumentów zgłoszeniowych do PŁATNIKA
 1. Dodawanie aneksów oraz kontynuacja umów o pracę
 2. Generowanie zestawień
 3. Ogólne omówienie zasad działania i powiązań z modułem płacowym
 4. Nowe nieobecności:
  • urlop opiekuńczy na członka rodziny ( 5 dni w roku)
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej ( 2 dni w roku)
  • inna nieobecność płatna (możliwość dodania w godzinach).

PŁACE

 1. Konfiguracja danych pracodawcy oraz pieczątki nagłówkowej
 2. Weryfikacja i zmiana parametrów naliczania
 3. Uzupełnianie kartoteki płacowej po dodaniu nowego pracownika z uwzględnieniem
 • uzupełnienia potrąceń i pożyczek
 • kont bankowych
 • składników stałych/zmiennych
 • umowy z określeniem Podatku/ZUS oraz informacji dodatkowych
 • przesyłania pasków wypłat oraz PIT–11 na e-mail pracownika
 1. Naliczanie list płac z uwzględnieniem
 • otwierania zamkniętych list płac
 • korekt list płac
 • zakończenia miesiąca/miesiąca historycznego
 1. Wyłączenie składników utraconych z podstawy chorobowej
 2. Naliczanie kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 3. Przekazywanie podatku z list korekcyjnych do aktualnego miesiąca na PIT-4R
 4. Generowanie zestawień
 5. Ogólne omówienia zasady działania modułu i jego możliwości

Dodatkowe zagadnienia:

 • wydruk osób ze złożonym oświadczeniem PIT-0 – nowy wydruk
 • wydruk osób z przekroczonym limitem przychodów dla PIT-0 – nowy wydruk
 • dodanie komunikatu o przekroczeniu limitu przychodów dla PIT-0
 • UOPR – urlop opiekuńczy na członka rodziny i USIW – zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 • rozliczenie UOPR i USIW
  • 134 – dni urlopu opiekuńczego na członka rodziny
  • 135 – dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
  • 136 – godziny zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
  • 137 – godziny innej nieobecności płatnej
 • dodatkowe składniki do konfiguracji potrąceń o kodach od 530 do 549
 • dodatkowe składniki korekty o kodach 216, 217, 219-229, 232-239
 • wyłączenie składników utraconych z podstawy chorobowej
 • naliczanie kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 • przekazywanie podatku z list korekcyjnych do aktualnego miesiąca na PIT-4R ( konfiguracja nowej funkcjonalności).

 

Usługa szkoleniowa świadczona przez ZETO Projekt Sp. z o.o.  nie podlega zwolnieniu z VAT. Nie jest to bowiem usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Spółka nie jest także jednostką oświatową. W związku z tym usługa szkoleniowa jest opodatkowana stawką 23%  ( podstawa prawna: w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy VAT oraz § 3 ust 1 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie nie jest nagrywane.W przypadku dużego zainteresowania, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ilości osób (do dwóch) z każdej jednostki organizacyjnej, mogących uczestniczyć w szkoleniu. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie odpowiednio dużej grupy zainteresowanych uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 12.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc. Rezygnacje z uczestnictwa  można zgłaszać 48 godzin przed dniem szkolenia w przeciwnym razie Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

Serdecznie zapraszamy.