Zamknięcie roku w module Finanse Księgowość – szkolenie on-line 16.02.2024 r.

Zapisz się na szkolenie uzupełniając
poniższy formularz:

Informacje o szkoleniu

Data:
16/02/2024
Miejsce:
Teams
Opis:

Zamknięcie roku w module Finanse  Księgowość – szkolenie on-line 16.02.2023 r.

Koszt szkolenia on-line 280,00 zł netto.

Czas trwania od godziny 9:00 do godziny 13:00.

Liczba uczestników szkolenia 20 osób.

Osoba prowadząca: Magdalena Michalska

Kontakt: 724 666 662

ZAKRES SZKOLENIA:

Zamknięcie roku w module Finanse  Księgowość

  1. Wydruki – Schematy ułatwiające uzgadnianie danych do zamknięcia roku.
  2. Omówienie etapów zamknięcia roku.
  3. Ustawianie parametrów przeksięgowań na koniec roku– urząd, jednostki podległe.
  4. Ustawienie parametrów końca roku – urząd, jednostki podległe.
  5. Parametryzacja sprawozdań finansowych końca roku (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w funduszu).
  6. Ustawianie parametrów przeksięgowań na koniec roku – Organ.
  7. Ustawienie parametrów końca roku – Organu.
  8. Parametryzacja sprawozdań finansowych końca roku (Bilans z wykonania budżetu, Bilans skonsolidowany).

Usługa szkoleniowa świadczona przez ZETO Projekt Sp. z o.o.  nie podlega zwolnieniu z VAT. Nie jest to bowiem usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Spółka nie jest także jednostką oświatową. W związku z tym usługa szkoleniowa jest opodatkowana stawką 23%  ( podstawa prawna: w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy VAT oraz § 3 ust 1 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie nie jest nagrywane.W przypadku dużego zainteresowania, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ilości osób (do dwóch) z każdej jednostki organizacyjnej, mogących uczestniczyć w szkoleniu. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie odpowiednio dużej grupy zainteresowanych uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 12.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc. Rezygnacje z uczestnictwa  można zgłaszać 48 godzin przed dniem szkolenia w przeciwnym razie Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

Serdecznie zapraszamy.