Webinarium- eDoręczenia i Cyberbezpieczny Samorząd

Informacje o szkoleniu

Data:
05/10/2023
Miejsce:
Teams
Opis:

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dotyczące programu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz wprowadzenia w systemie rozwiązań pozwalających obsługiwać e-Doręczenia.

Rozpoczęcie o godz.11.00. Przewidywany czas spotkania 1-1,5h.

W trakcie webinarium omówione zostaną produkty i szkolenia, które wpisują się w założenia Cyberbezpiecznego Samorządu i mogą być sfinansowane z funduszy unijnych.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dodatkowo podczas webinarium omówione zostaną e-Doręczenia czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy będą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe będą zobowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 10 grudnia 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji telefonicznie 724 666 663 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej justyna.carr@zetosoftware.pl