Szkolenie, Budżet/Finanse i księgowość- woj. warmińsko-mazurskie, 06.03.2020 r.- BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapisz się na szkolenie uzupełniając
poniższy formularz:

Informacje o szkoleniu

Data:
06/03/2020
Miejsce:
KOSZARY FUNKA
ul. Jana Kasprowicza 4
10-220 Olsztyn
sala nr. 15
Opis:
Zapraszamy na specjalistyczne warsztaty, skierowane do użytkowników PUMA- moduł BUDŻET/ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ.
Czas szkolenia: 9.00-15.00

Prowadzący: Pietrzak Radosław

Cena szkolenia: 250zł/netto/osoba +23% VAT

Usługa szkoleniowa świadczona przez Zeto Software Sp z o.o.  nie podlega zwolnieniu z VAT. Nie jest to bowiem usługa kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Spółka nie jest także jednostką oświatową. W związku z tym usługa szkoleniowa jest opodatkowana stawką 23% ( podstawa prawna:
w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy VAT oraz § 3 ust 1 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Zagadnienia omawiane na warsztatach

Moduł Budżet:

-wprowadzenie budżetu na rok 2020,

-import budżetu z roku 2019 lub pliku xml PUMA,

-wprowadzanie i importowanie zmian budżetowych,

Moduł FK:

-dekrety importowe z windykacji oraz zmian planu finansowego,

-nowe wydruki (kartoteki, zestawienie dokumentów, salda, szablony wydruków),

-nowe sprawozdania(urząd, organ, jednostki podległe)

Wszelkie pytania należy kierować do Pani Justyny Carr, tel. (089)521 72 63 lub na adres mailowy justyna.carr@zetosoftware.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.W przypadku dużego zainteresowania, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ilości osób (do dwóch) z każdej jednostki organizacyjnej, mogących uczestniczyć w szkoleniu. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie odpowiednio dużej grupy zainteresowanych uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 12.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc. Rezygnacje z uczestnictwa  można zgłaszać do dnia poprzedzającego szkolenie w przeciwnym razie Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami. Serdecznie zapraszamy.