Cyfrowa Gmina

Informacje o szkoleniu

Data:
Miejsce:
Opis:

Wykorzystywanie technologii IT przez samorządy ma decydujące znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Przygotowanie JST do realizacji działań związanych z elektronicznymi usługami jest dla nas niezwykle istotne. Jako producent zaawansowanych systemów dziedzinowych i e-usług jesteśmy przygotowani do dostarczenia Państwu narzędzi do przeprowadzenia procesu cyfryzacji JST.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało komplet informacji i dokumentów na temat nowego programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Szczegóły znajdują się pod adresem:  https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich). Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania (wybrane) związane z:
– Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług,
– Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Aby przybliżyć Państwu zagadnienia cyfrowej transformacji zapraszamy na spotkania, a także telekonferencje onLine, podczas których omawiamy najważniejsze zagadnienia.

Aby umówić się na spotkanie napisz e-mail na adres:

Zapraszamy do śledzenia naszej strony https://zetosoftware.pl/szkolenia/, a w szczególności https://zetosoftware.pl/szkolenia/cyfrowa-gmina