Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

E-urzędnik

 

„E-urzędnik” był projektem współfinansowanym ze środków unijnych i budżetu państwa, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1

Projekt „E-urzędnik” miał na celu podniesienie kompetencji urzędników administracji publicznej w zakresie obsługi systemów informatycznych używanych przez urzędy gmin i starostwa powiatowe. W ramach wcześniejszego projektu „Wrota Warmii i Mazur” samorządy terytorialne otrzymały oprogramowanie do realizacji e-usług. W związku z powyższym projekt „E-urzędnik” był uzupełnieniem szkoleniowym do projektu „Wrota Warmii i Mazur”.

 

Projekt szkoleniowy skierowany był do 112 jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko-mazurskiego, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy wyrazili chęć podniesienia kompetencji w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu.

Jednym z planowanych zadań projektu było przeszkolenie urzędników administracji publicznej w obsłudze systemów informatycznych, którego wykonawcą jest ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. (dawniej ZETO Olsztyn Sp. z o.o.) jako właściciel wdrożonego oprogramowania.

 

Projekt zakładał przeszkolenie łącznie 2047 osób, z czego 80% stanowili urzędnicy zatrudnieni w urzędach gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich.

Szkolenia odbywały się w trzech formach:

  • szkolenia grupowe, w których brali udział pracownicy urzędów znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów. W celu usprawnienia organizacji szkoleń grupowych zatrudniono koordynatorów lokalnych, których zadaniem była pomoc przy organizacji szkoleń grupowych w poszczególnych miastach powiatowych
  • szkolenia indywidualne: w tym wypadku trenerzy odwiedzali każdy urząd biorący udział w projekcie. Dzięki temu trenerzy mogli dostosować się do potrzeb danego urzędu i skupić na problemach występujących w danej jednostce
  • szkolenia e-learningowe: każdy z uczestników szkolenia miał możliwość szkolenia e-learningowego, które stanowiło uzupełnienie zdobytych umiejętności oraz utrwalenie zdobytej wiedzy.

Celem projektu „E – urzędnik” było:

  • przygotowanie pracowników 112 jednostek samorządu terytorialnego woj. Warmińsko-Mazurskiego do świadczenia e-usług w ramach wdrożonych narzędzi
  • usprawnienie wykonywanych zadań urzędów pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  • podniesienie kompetencji oraz umiejętności z zakresu komunikacji informatycznej z uwzględnieniem potrzeb osób szkolonych.